sīpoli
Viens
lasis
Divi
gatavs
Gatavs
kalendārs

Šodien vārda dienu svin

 

 18. gadsimta pavārgrāmata internetā

Kēnigsbergā dzimušais Rubenes luterāņu draudzes mācītājs Kristofs Harders 1795. gadā savā drukātavā Rubenē, toreizējā Vidzemes guberņas Valmieras apriņķī, izdeva pirmo pavārgrāmatu latviešu valodā - "Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota”. Tajā muižu pavāri varēja atrast receptes, kā piemēram, pagatavojams teļa ķīlis ar kastaņām vai šprickošķens.

Cik zināms, līdz mūsdienām ir saglabājušies vien divi šīs pavārgrāmatas oriģināli, kas pieejami pētniekiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā. Pēc Vidzemes plānošanas reģiona ieceres ir veikts šīs grāmatas pilna apmēra pārveidojums latviešu valodā no vecās drukas jeb fraktūras uz jaunās ortogrāfijas formu. Tas tapis, pateicoties Dr. philol. Egitai Provejai, Ventspils Augstskolas docentei. Pārveidojot grāmatas tekstu no fraktūras mūsdienu rakstībā, filoloģe E. Proveja ir saglabājusi tulkotāja K. Hardera lietoto oriģinālo izteiksmes veidu. Teksta labākai uztveramībai tas pielāgots mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas normām. Pavārgrāmatas teksts līdz ar to ir kļuvis raitāk lasāms un saprotamāks.

Pavārgrāmata pārsteidz ar savu vērienu un apjomu - tajā atrodamas tulkotas latviešu valodā un apkopotas 414 ēdienu receptes no dažādiem tā laika pavārgrāmatu izdevumiem vācu valodā, un šeit sastopams plašs ēdienu klāsts. Grāmatā muižu pavāri reiz varēja lūkot gan pēc vienkārši pagatavojamu ēdienu receptēm, gan tādām, kurās lietojamas īpašas izejvielas un sarežģītas tehnikas. Kā atzīmē P. Daija, tad grāmata ir spilgta ilustrācija rokoko laika "elegantās pasaules" izsmalcinātībai, kurā ikviena dzīves joma, ieskaitot kulināriju, varēja pārtapt mākslas formā.

Pavārgrāmatas pārveidojums šobrīd ir pieejams plašai auditorijai elektroniski šķirstāmā versijā Vidzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē www.vidzeme.lv, kā arī digitālajā platformā https://issuu.com.

Publicēts 02.12.2018

Izmēģināta recepte no senās pavārgrāmatas, apskatāma šeit

Vairāk par senajām mērvienībām var izlasīt šeit

Uz Stāsti & Fakti

Palīgi virtuvē